وقتی در را بستی...دل منم باهاش شکستی

و در بین سکوت حزن الود شب

نگاهم به اون قابی است که لحظه گذران نگاهت رابرایم ثبت کرده

می دانی چه فکر ها داشتیم..

تو گفتی:برام پل می زنی به آسمون و اونجا یک خانه از جنس دلمون می سازیم

و روی سقف خونمون یک رنگین کمان می بافی که به قلب هر دوتامون راه داشته باشه

و می گفتی که فردا را با دست های خودت می سازی برام...

اما  نموندی ....

3z6uh6g.jpg

پ ن :خیلی سخته دیدن تمام دنیا توی عکس یادگاری...!

 

/ 1778 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شيما

يک سايت خيلی خيلی با حال به شما پيشنهاد می کنم حتما سر بزنيد فیلم های زیبا و جذابwww.dehkadehcd.com فروشگاه اينترنتی دهکده سی دی

شيما

يک سايت خيلی خيلی با حال به شما پيشنهاد می کنم حتما سر بزنيد فیلم های زیبا و جذابwww.dehkadehcd.com فروشگاه اينترنتی دهکده سی دی

شيما

يک سايت خيلی خيلی با حال به شما پيشنهاد می کنم حتما سر بزنيد فیلم های زیبا و جذابwww.dehkadehcd.com فروشگاه اينترنتی دهکده سی دی

اسمر

در چشم های او هزاران درخت قهوه بود که بی خوابی مرا تعبیر می نمود

ندا

سلام

Rho

بی عشق نفس کشيدنم دشواره مگه نه؟

.و...

¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶¶ ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´7¶$$$$¶¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢´´´¶¶$$$$¶¶$$¶¶$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶´´´¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶1´´¶¶¶$$$$$$$$$$$$¶¶¶¶¶¶$¶¶ ¶´¶¶¶¶$$$$$$$$??¶¶¶¶´´´¶¶$$$$$$$$$$$$$$$¶$¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶$$$$$$¶$$$$$¶¶¶´´¶¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶ ¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¶$$$$¶¶¶$´¶¶¶¶$$$$$$$¶¶¶¶¶$$$$¶¶ ¶¶¶¶$$$¶$$$$¶$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¢¶¶¶¶$¶¶¶¶¶$????????¶ ¶¶¶$$$$¶$$$$¶$$$$$$$$$$¶´´o¶¶¶¶¶¶¶??$$$$$¶¶¶¶ ¶¶¶¶$$$¶¶$¶¶¶¶$$$$$$$$¶¶¶´´´¶¶¶7´$$$¶$¶¶$$$¶¶ ¶¶¶¶$$$$$$¶$$¶$$$$$$$$$¶¶´´´´´´´¢¶¶$$$$$$$$¶¶ ¶¶¶¶¶¶$?$$¶$$$$$$$$$$$$$¶¶´´oo´´¶¶$$$¶$$$$$$¶ ¶´¶¶¶¶¶$$$$$¶¶¶¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶´7´7¶¶$$$$$$$$$$$¶ ¶´´´¶¶???$???$¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¢´´´¶¶¶¶$¶¶$$$$$$$$¶ ¶´´´?¶$$??$$$??¶¶$$$¶¶o´´´´´¶¶¶$$$$$$$$$$$$¶¶ ¶´´´´¶¶$$?$?$$?$¶¶¶¶¶?´´´´¢¶¶¶$$$$$$$$$$$¶¶$¶ ¶´´´´o¶¶$?$$$???$¶¶¶¶´´´?¶¶¶$$$$$$$$$$$$$¶$$¶ ¶´´´´´¶¶¶$$$$??$?¶¶¶¶´¶¶¶¶$?$$$$$¶¶¶$$$$¶$$$¶ ¶´´o